دفتر مرکزی و کارخانه

  • جاده شهریار به کرج - هفت جوی - بلوار دامداران - انتهای جاده معادن - شرکت فامابتن

  • 65526222-65526868

  • خطوط ویژه : 6-02146060120

  • info@famabeton.com

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 5 + 31 =