مرکز تجاری شهریار – فولاد احسان اهواز

جزئیات پروژه

  • وضعیت : در حال اجرا 

  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۴

  • موقعیت: شهریار

  • کارفرما:شرکت فولاد احسان اهواز