تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه شهریار

جزئیات پروژه

  • وضعیت : به اتمام رسیده 

  • تاریخ اجرا: ۹۰-۹۱

  • موقعیت: شهریار

  • کارفرما: شاخص راه شهریار