درباره ما

شرکت فاما بتن البرز ، تولید کننده بتن آماده تا رده مقاومتی C50 و انواع جدول و کفپوش های بتنی و بلوک سیمانی با هدف تولید برتر ، کیفیت بهتر و سرویس دهی سریعتر و با نگرش حفاظت از محیط زیست و ایمنی پرسنل ، همواره این اصل را سرلوحه کار خود فرار داده است که فرداسازان ، به فردایی ایمن بیندیشند.

 1. کلام مدیر

  مدیریت ضمن تعهد به اجرای خط مشی و تامین منابع لازم جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر و در راستای خط مشی تعریف شده و بازنگری موارد مذکور در دوره های رمانی مناسب از سرمایه های اصلی شرکت یعنی کارکنان نیز انتظار دارد با ایجاد فضای همدلی و همکاری و تکیه بر اصول نظم و ارتفای تخصصی و احترام به مشتریان شرکت را در حفظ سیستم مدیریت کیفیت و ارتفای روز افزون و بهبود مستمر آن یاری رسانند

  سینا نازیاب . مدیر عامل

 2. استاندارد های تولیدات شرکت

  مدیریت شرکت در جهت ایجاد بستر مناسب و قابل اعتماد جهت بهرهگیری از کلیه امکانات موجود ، سیستم خود را بر اساس استاندارد های iso9001:2000-iso 14001:2004-ohsas 18001:2007 تولیدات خود را طراحی و اجراء نموده است

 3. خط مشی شرکت
  • تلاش در جهت ارتفای رضایت مشتریان شرکت از محصولات و خدمات ارائه شده
  • برنامه ریزی و حرکت در حهت افزایش سهم بازار
  • تکیه بر اصل آموزش به عنوان اهرمی قوی در جهت بهبود محصولات شرکت
  • تلاش در حهت پیشگیری آز آلودگی های زیست محیطی
  • تلاش در حهت پیشگیری آز بیماری های شغلی و حوادث در محیط کار
  • ارتقاء دانش و آگهی های زیست محیطی و ایمنی و بهداشت پرسنل
  • تعهد به رعایت کلیه الزامات قانونی و سایر الزامات کیفی ، ایمنی ، بهداشت و محیط ریست
 4. برخی تجهیزات شرکت
  • پمپ چهار دکل ۲ دستگاه
  • پمپ سه دکل ۲  دستگاه
  • پمپ ثابت  ۲ دستگاه
  • کامیون حمل شن و ماسه ۵ دستگاه
  • باسکول ۶۰ تنی ۲ دستگاه
  • کامیون میکسر ۲۲ دستگاه
  • سیلوی ذخیزه سیمان ۲۵۰۰ تن
  • دستگاه بچینگ تولید بتن ۵ دستگاه
  • دستگاه تولید فطعات بتنی خارجی ۲ دستگاه
  • دستگاه تولید فطعات بتنی داخلی ۲ دستگاه
 • گواهی 9001:2008
 • گواهی 14001:2004
 • گواهی 18001:2007